Konsultacje psychologiczne


Zapraszam Cię na konsultacje psychologiczne, jeśli doświadczasz różnego rodzaju trudności i potrzebujesz wsparcia w ich rozpoznaniu.

Jest to nasz pierwszy kontakt, który dzięki profesjonalnej rozmowie, wstępnej diagnozie pozwoli rozpoznać przyczyny trudności i znaleźć odpowiednią metodę do dalszej pracy. Otrzymasz pełną informację, jakie działania należałoby podjąć, aby rozwiązać swoje problemy.

Jedną z form pomocy może być psychoterapia.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych za pomocą Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT. Uważam, że to podejście do pracy z cierpieniem psychicznym jest wyjątkowe, ponieważ zostało oparta na dowodach terapii poznawczo – behawioralna, jednocześnie łączy się z praktyką uważności, mindfulness. Terapia Akceptacji i Zaangażowania opiera się na założeniu, że depresja, lęk i wiele innych form cierpienia wynika z braku elastyczności psychologicznej. Celem terapii jest wsparcie osoby, aby zamiast utykać w cierpieniu rozwinęła w sobie  repertuar zachowań zgodnych z własnymi wartościami i prowadziła otwarte, i pełne zaangażowania życie.