Szkolenia


Szkolenia są poprzedzone diagnozą w celu dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Usługi w zakresie kompetencji interpersonalnych:

 • Psychoedukacja,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność,
 • Komunikacja w zarządzaniu zespołem,
 • Motywowanie i automotywowanie,
 • Zarządzanie sobą w czasie,
 • Zarządzanie stresem,
 • Work Life Balance i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów,
 • Trening myślenia kreatywnego,
 • Trening pewności siebie.

Zapraszam do kontaktu!