Posts in category

Psychologia w praktyce


  Jakie są powiązania pomiędzy perfekcjonizmem, a bezwarunkową akceptacją siebie i depresją? Badania pokazały, że perfekcjonizm zidentyfikowany przez Hewitt’a i Flett’a na trzech wymiarach: zorientowanie na siebie, zorientowanie na innych, społecznie narzucony wiąże się negatywnie z bezwarunkową akceptacją siebie. Co oznacza, że im wyższy perfekcjonizm tym niższa bezwarunkowa akceptacja siebie. Dążenie do zaspakajania własnych i …

0 359

To, w jakim miejscu znajdujemy się teraz jest konsekwencją podejmowanych przez nas decyzji w przeszłości. Dla wielu z nas jednym z pierwszych i poważniejszych życiowych postanowień był wybór szkoły średniej lub/i studiów.

0 96