Posts in category

Dziecko


  Poczucie własnej wartości to bezwarunkowa akceptacja siebie, która wynika z samego faktu istnienia człowieka, to przyznanie sobie i innym mi.in. prawa do szacunku, godności, miłości. Dobrym przykładem jest noworodek, który otrzymuje od nas bezwarunkową miłość i akceptację. Poczucie własnej wartości jest jak źródło mocy, ale jego brak przypomina ciężką kulę u nogi. Natomiast samoocena …

0 217