Posts in tag

podświadomość


Prowadząca seminarium była doskonale przygotowana do prezentacji. Przez ostatni czas sumiennie i z zaangażowaniem poświęcała każdą chwilę, by przećwiczyć i poszerzyć wiedzę z przedstawianego tematu. Jednakże nie opuszczało jej poczucie, że nie jest dostatecznie gotowa na wystąpienie.

0 96