Posts in tag

świadome życie


Co oznacza żyć świadomie? Dlaczego poznawanie siebie jest tak istotne? Po co nieustannie poszerzać swoją samoświadomość? Jeśli jednym z obszarów świadomego życia jest wiedza o tym,  co jest ważne dla mnie, moich działań, celów, wartości, to jak to odkryć?

0 33